Fish, seafood

Refine Search

Fresh hake 1kg
Latvijas_produkts

Fresh hake 1kg

Provider: Ragaciema zivis

4.90€

Fresh carp steak 1kg
Latvijas_produkts

Fresh carp steak 1kg

Provider: Ragaciema zivis

7.90€ 8.90€

Fresh halibut 1kg
Latvijas_produkts

Fresh halibut 1kg

Provider: Ragaciema zivis

15.90€

Fresh perch 1kg
Latvijas_produkts

Fresh perch 1kg

Provider: Ragaciema zivis

7.50€

Fresh gutted carp 1.6-2.0kg
Latvijas_produkts

Fresh gutted carp 1.6-2.0kg

Provider: Ragaciema zivis

15.00€

Fresh salmon fillet 1kg
Latvijas_produkts

Fresh salmon fillet 1kg

Provider: Ragaciema zivis

27.00€

Hot smoked perch 1kg
Latvijas_produkts

Hot smoked perch 1kg

Provider: Ragaciema zivis

10.90€

Fresh scomber 1kg
Latvijas_produkts

Fresh scomber 1kg

Provider: Ragaciema zivis

5.70€

Hot smoked scomber with vegetables 1kg
Latvijas_produkts

Hot smoked scomber with vegetables 1kg

Provider: Ragaciema zivis

9.60€

Cold smoked scomber 1kg
Latvijas_produkts

Cold smoked scomber 1kg

Provider: Ragaciema zivis

9.90€

Cold smoked salmon
Latvijas_produkts

Cold smoked salmon

Provider: Zivju māja

31.00€

Fresh salmon fillet 1kg
Latvijas_produkts

Fresh salmon fillet 1kg

Provider: Zivju māja

25.00€

Hot smoked scomber with cheese 1kg
Latvijas_produkts

Hot smoked scomber with cheese 1kg

Provider: Zivju māja

9.20€

Hot smoked catfish 1kg
Latvijas_produkts

Hot smoked catfish 1kg

Provider: Zivju māja

10.90€

Hot smoked salmon fishbone 1kg
Latvijas_produkts

Hot smoked salmon fishbone 1kg

Provider: Zivju māja

4.90€

Showing 1 to 15 of 44 (3 Pages)