Raw meat

Boneless beef chop 1kg

Boneless beef chop 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

12.00€

Pork chop with bone 1kg

Pork chop with bone 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

6.20€

Pork fillet 1kg

Pork fillet 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

7.50€

Pork brisket 1kg

Pork brisket 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

5.90€

Beef ham 1kg

Beef ham 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

11.00€

Beef chop with bone 1kg

Beef chop with bone 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

8.50€

Beef shoulder blade 1kg

Beef shoulder blade 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

7.50€

Pork shoulder blade 1kg

Pork shoulder blade 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

5.90€

Pork ham 1kg

Pork ham 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

5.90€

Pork neck chop 1kg

Pork neck chop 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

7.00€

Thick pork ribs 1kg

Thick pork ribs 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

5.90€

Beef fillet 1kg

Beef fillet 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

25.00€

Pork roulette 1kg

Pork roulette 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

5.50€

Beef drumsticks 1kg

Beef drumsticks 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

4.50€

Beef brisket 1kg

Beef brisket 1kg

Brand: Jānis Sauka Meistardarbs

4.50€

Showing 1 to 15 of 67 (5 Pages)